Kształcenie personelu pielęgniarskiego

Obecnie w Polsce aby móc wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza wymagane jest ukończenie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. Dodatkowo jest możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia i uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa. Natomiast istnieje wiele form dodatkowego ... Czytaj więcej...